Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK

AK STE SA ROZHODLI NÁS PODPORIŤ DAROM

Stiahnite si prosím darovaciu zmluvu, ktorú si vytlačte 2 krát. Zmluvu si riadne prečítajte a oba exempláre vyplňte a podpíšte. Ak chcete previesť peniaze v iný deň ako bola zmluva podpísaná, treba túto skutočnosť v zmluve uviesť. Obe zmluvy pošlite na našu adresu (Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK, Bakošova 6, 841 03 Bratislava) a my Vám obratom pošleme jednu opečiatkovnú späť. Je možné podpísať zmluvu aj dodatočne, po odoslaní peňazí, do konca mesiaca v ktorom boli peniaze odoslané.

Za Vašu podporu srdečne ďakujeme.

AK STE SA ROZHODLI VENOVAŤ 2%

Údaje, ktoré potrebujete uviesť do daňového priznania:
IČO: 37925873
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK
Ulica: Bakošova Číslo: 2095/6
PSČ: 841 03
Obec: Bratislava

Ak ste fyzická osoba v daňovom priznaní už máte kolónku na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (stiahnite si tlačivo typu A alebo typu B a poučenie k B). Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

Ak ste zamestnanec do 15 febrára príslušného roku požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane a vyplnte Vaše údaje do tlačiva - Vyhlásenie.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Copyright 2014 ©
Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK.
Všetky práva vyhradené.
KONTAKT
Stránku navrhol a vytvoril Ing. Martin Rimbala © 2014