Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK

ODBORNÉ ČLÁNKY

Záver

Časť pacientov, ktorí podstúpili vysokodávkovanú CHT a následnú autológnu transplantáciu kmeňovými krvotvornými bunkami, relapsuje. Po relapse však nádor spontánne ustúpi a pacienti prežívajú ďalej v kompletnej remisii a/alebo so stabilnou a ďalej nerastúcou chorobou. Podľa našich zistení nepopísal tento jav okrem MUDr. Lakotu, CSc. nikto na svete. MUDr. Lakota, CSc. sa domnieva, že inhibícia hemopoézy (zabránenie tvorby krviniek) priamo súvisí s inhibíciou, respektíve so spomalením rastu nádoru.

Výber článku:

Copyright 2014 ©
Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK.
Všetky práva vyhradené.
KONTAKT
Stránku navrhol a vytvoril Ing. Martin Rimbala © 2014