Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK

ODBORNÉ ČLÁNKY

Konkrétne skúsenosti a úspechy s transplantáciou kmeňových buniek v NOÚ a história transplantácie

Prvá transplantácia KB v NOÚ sa uskutočnila 1.12. 1992.
Pacientka s non - Hodgkinovým lymfómom v IV. štádiu. Vykonaná transplantácia periférnymi krvotvornými bunkami bola autológna (čiže pacientka bola sama sebe darcom). Takýto druh transplantácie bol na Slovensku uskutočnený prvý raz. Pacientka s promptne prihojeným štepom neskôr zomrela na následky krvácania do dýchacích ciest tesne po transplantácii. Tento smutný začiatok neskôr podnietil hľadanie a potencionálne odstránenie rizikových faktorov, ktoré by mohli spôsobiť komplikácie. Jedným z rizikových faktorov v prípade prvej pacientky sa ukázala prítomnosť choroby na pľúcach, druhým podanie BCNU (cytostatikum) vysokodávkovou chemoterapiou a tretím prítomnosť 10 % dimetylsulfoxidu v kryoprezerváte. Prvé dve príčiny nebolo možné odstrániť ani v budúcnosti (hoci je možné predvídať ich). MUDr. Lakota, CSc. sa sústredil na postupné, kontrolované znižovanie koncentrácie dimetylsulfoxidu. Postupne sa znížila koncentrácia z 10% na 4,5 % a neskôr na 2,2 %, ktorú používame dodnes. Tým sa zmenšilo nebezpečenstvo toxicity.

Výber článku:

Copyright 2014 ©
Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK.
Všetky práva vyhradené.
KONTAKT
Stránku navrhol a vytvoril Ing. Martin Rimbala © 2014