Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK

ODBORNÉ ČLÁNKY

Druhy transplantácie

Alogénna - ako darca sa využíva iný človek, najčastejšie HLA kompatibilný súrodenec, alebo iný člen rodiny. Aby bola alogénna transplantácia úspešná, musia byť dodržané dve základné podmienky. Prvou je, aby tkanivové znaky darcu a príjemcu boli zhodné, t.j., aby ľudský leukocytový antigén (HLA) bol u oboch zhodný. Bunky tkanív ľudského tela vrátane leukocytov majú na svojom povrchu bielkoviny systému HLA, ktoré umožňujú imunitnému (obrannému) systému zistiť rozdiel medzi vlastnými telovými bunkami a cudzími. Druhou podmienkou je, aby bol organizmus zbavený všetkých nádorových buniek, t.j. aby sa radikálnou chemoterapiou a rádioterapiou dosiahla remisia ochorenia.

Autológna - pacient je sám sebe darcom. Odoberú sa mu krvotvorné bunky, ktoré sa uskladnia (kryokozervujú) neskôr, obvykle po podanej chemoterapii sa pacientovi vrátia.

Výber článku:

Copyright 2014 ©
Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK.
Všetky práva vyhradené.
KONTAKT
Stránku navrhol a vytvoril Ing. Martin Rimbala © 2014