Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK

ODBORNÉ ČLÁNKY

Nový spôsob získavania KB tzv. separáciou

Krvotovorné bunky nie sú prítomné len v kostnej dreni, ale malé množstvo sa ich nachádza aj v obehovej (periférnej) krvi. Takéto malé množstvo kmeňových krvotovorných buniek by určite nestačilo na transplantáciu. Avšak moderné liečebné postupy vedia doslova "vyhnať" krvotovrné bunky z kostnej drene do obehovej krvi a ich množstvo sa v periférnej krvi podstatne zvýši. Z tejto krvi ich získavame tzv. speráciou. Separátor je prístroj, ktorý oddelí potrebnú časť buniek, medzi ktorými sú aj kmeňové krvotovorné bunky. Krv sa odoberá priamo zo žily a po separácii, ktoru sa oddelia KB od ostatných buniek, sa zvyšné vracajú plazmou darcovi do druhej žily. Je to pre pacienta nenáročný a nebolestný odber.

Výber článku:

Copyright 2014 ©
Občianske združenie pre TRANSPLANTÁCIE BUNIEK.
Všetky práva vyhradené.
KONTAKT
Stránku navrhol a vytvoril Ing. Martin Rimbala © 2014